Nieuws

 • Vertrouwenspersoon verplicht in 2021?

  De nieuwe wet is inmiddels ingediend door de 2e kamer.  Wilt u echt o...

  Lees meer
 • Week tegen Pesten 21 t/m 25 september

  21 t/m 25 September start op de scholen het Thema

  Lees meer
Meer nieuws

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is door VP4YOU opgesteld om u te informeren over hoe VP4YOU met uw persoonsgegevens omgaat. In het kader van de dienstverlening van VP4YOU; externe vertrouwenspersoon, adviseur of coach.

Deze privacyverklaring, voldoet aan de principes van de Algemene Verordening Gegevens- bescherming (AVG) en is voor het laatst aangepast op 6 mei 2018.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

De persoonsgegevens worden verwerkt door: Corrie Bruinsma, eigenaar VP4YOU Zilverschoon 3, 9207KB Drachten info@vp4you.nl

06-33080693 KvK 73922455

Of door vertrouwenspersonen die onder verantwoordelijkheid van VP4YOU werken. VP4YOU heeft een verwerkersovereenkomst waarin is vastgelegd dat ook zij zich aan deze privacyverklaring houden. VP4YOU verwerkt enkel persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan VP4YOU in gesprek of via de e-mail, telefoon of app. VP4YOU verwerkt niet meer gegevens dan nodig is.

Persoonsgegevens die bijgehouden worden en de reden daarvoor

Wij verwerken de volgende door u zelf gegeven informatie in het kader van het onderhouden van contact, het bieden van een goede en efficiënte dienstverlening, het factureren van gewerkte uren aan u als opdrachtgever en het adviseren van opdrachtgever in het jaarverslag (*):
1. Contactgegevens zoals e-mail adres en telefoonnummers;

2. Type dienstverband
3. Informatie die nodig is voor de door u gevraagde ondersteuning. Dit kunnen soms bijzondere persoonsgegevens zijn (**);
4. Gewerkte uren.
*: Wij zorgen er voor de terugkoppeling naar opdrachtgever in de vorm van gewerkte uren en advies zo te doen dat deze niet kan afleiden wie een beroep op de vertrouwenspersoon heeft gedaan.
**: Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld ‘effecten van een conflict op uw gezondheid’ of bv ‘persoonlijke kenmerken waarmee u gepest of gediscrimineerd wordt

De grondslag voor het bijhouden van de persoonsgegevens

Wij verwerken deze gegevens alleen nadat u ons, na het lezen van deze privacy verklaring, schriftelijk of digitaal toestemming hebt gegeven voor het bijhouden van deze gegevens.

VP4YOU Zilverschoon 3 9207KB Drachten info@vp4you.nl 06-33080693 www.vp4you.nl 1

De door u gegeven informatie blijft tussen VP4YOU en u en wordt zonder uw toestemming niet gedeeld met derden. VP4YOU heeft als extern vertrouwenspersoon een bijna-volledige- geheimhoudingsplicht. Er zijn echter situaties waarin VP4YOU de geheimhouding mag of kan doorbreken in het geval van meldplicht.

Informatie over zaken die onder een meldplicht vallen;

Informatie die VP4YOU als vertrouwenspersoon in gewetensnood (*) zou brengen als u ons vraagt hier over te zwijgen;
Informatie die wij nodig zouden hebben om ons te verweren als u besluit een klacht in te dienen over de manier waarop VP4YOU de rol van vertrouwenspersoon heeft vervuld.

*: In het geval van gewetensnood volgen wij het protocol doorbreken van vertrouwelijkheid zoals vastgesteld door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen, U kunt dit protocol lezen bij : https://www.lvvv.nl/download/?id=8855

Bewaren gegevens

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig.
VP4YOU bewaart uw gegevens tot 13 maanden na afronding van de ondersteuning. De reden voor deze bewaartermijn heeft te maken met uw mogelijkheid om een klacht in te dienen over de wijze waarop u zich door VP4YOU ondersteund voelt.

Klachtenregeling

De klachtenregeling van VP4YOU vindt u hier.
Als de klachten tussen u en VP4YOU niet in onderling overleg tot een oplossing leiden heeft u de mogelijkheid de klacht in te dienen bij de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen. (LVVV) De LVVV behandelen klachten die binnen een jaar na de beëindiging van de ondersteuning worden ingediend.

Uw gegevens zijn beveiligd

VP4YOU vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten

U heeft het recht om VP4YOU een verzoek te doen tot inzage, aanpassing, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen één maand een overzicht van deze gegevens. U kunt VP4YOU vragen gegevens aan te passen, aan te vullen of te verwijderen.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens

Als u een klacht heeft over de verwerking door VP4YOU van uw persoonsgegevens neem dan zo snel mogelijk contact op. VP4YOU zal u binnen 48 uur na ontvangst van uw klacht berichten over hoe samen tot een oplossing te komen.
Zie hiervoor onze klachtenregeling.

Mocht dit alles niet tot een uitkomst leiden waar u tevreden mee bent, dan heeft u het volle recht zich met uw klacht te wenden tot de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Nieuws

 • Vertrouwenspersoon verplicht in 2021?

  De nieuwe wet is inmiddels ingediend door de 2e kamer.  Wilt u echt o...

  Lees meer
 • Week tegen Pesten 21 t/m 25 september

  21 t/m 25 September start op de scholen het Thema

  Lees meer
Meer nieuws

Contact

VP4YOU
Zilverschoon 3
9207 KB Drachten

06-33080693
 • Werkgevers

  Werkgevers

  Door het inschakelen van een vertrouwenspersoon geeft u een belangrijk signaal af over wat u wel en niet accepteert

  Lees meer
 • Werknemer

  Werknemer

  Wil je iets in vertrouwen vertellen?, Wil je je verhaal kwijt?, heb je advies nodig? Of ben je ontevreden en heb je een klacht

  Lees meer
 • Veel gestelde vragen

  Veel gestelde vragen

  Achtergrondinformatie extern vertrouwenspersoon

  Lees meer